Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

drugi ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziałów w nieruchomościach niezabudowanych stanowiących własność gminy Sobótka


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Sobótka »
Miejscowość: Sobótka
Ogłaszający: Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 09.04.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza drugi ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziałów w nieruchomościach niezabudowanych  stanowiących własność gminy Sobótka


1.Nieruchomość gruntowa niezabudowana , położona na działce nr 14 AM-16 obręb: Sobótka o pow. 0,0950 ha, ul. Świdnicka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1K/00040914, w udziale wynoszącym 3/6 części stanowiące własność gminy Sobótka; przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniowo-usługową /MN/U 2; klasa gruntu Bp; działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, działka posiada dostęp do drogi utwardzonej asfaltem oraz bardzo dobry dostęp do uzbrojenia; działka położona jest w terenie, w którym występują szkody górnicze.


Cena wywoławcza : 41.000,- PLN                 Wadium: 10.000,- PLN


2.Nieruchomość gruntowa niezabudowana , położona na działce nr 13 AM-16 obręb: Sobótka o pow. 0,0931 ha, ul. Świdnicka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1K/00040914, w udziale wynoszącym 3/6 części stanowiące własność gminy Sobótka; przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniowo-usługową /MN/U 2; klasa gruntu Bp; działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, działka posiada dostęp do drogi utwardzonej asfaltem oraz bardzo dobry dostęp do uzbrojenia; działka położona jest w terenie, w którym występują szkody górnicze.


Cena wywoławcza : 40.000,- PLN                Wadium:  9.900,-PLN


UWAGI:

  • Do ceny osiągniętej  w przetargu  dot. nieruchomości w poz. 1-2  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, 
  • Wysokość postąpień - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej brutto
  • Miasto Sobótka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  • Przetarg pierwszy z dnia 09 listopada 2012 r.  nie został rozstrzygnięty

 

Przetarg odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce,     ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości i nr działki należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótc: B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 56957410152003020016050001 W terminie do dnia  09 kwietnia  2013 r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy.  


Dodatkowe informacje

1. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
2. Wadium  zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
5. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 7 i 6  ,  I piętro, tel. 71 3162043 do 045 lub 713351232, strona internetowa: www. bip.sobotka.pl  oraz www.przetargi-komunikaty.pl  Położenie działek można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.                  

 

 więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=022307

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl