Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Miasto na prawach powiatu Wrocław »
Miejscowość: Wrocław
Ogłaszający: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 18.03.2013

 

 

OGŁOSZENIE NR 8/2013/S

 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu

działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 163 poz. 1711 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651  z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego

 

Nieruchomości były przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż, który odbył się w dniu 28.09.2012r. i II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż, który odbył się w dniu 14.12.2012r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

 

Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości ujęte w wykazie nr 1014 ogłoszonym w dniach od 11.06.2012 r. do 02.07.2012 r. w siedzibie Oddziału Terenowego AMW we Wrocławiu ul. Zwycięska 14 oraz na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego www.amw.com.pl. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana w Dzienniku Gazeta Prawna nr 111 w dniu 11.06.2012 r. Termin na zgłoszenie wniosków w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm)  upłynął w dniu 23.07.2012r.

 

Położenie nieruchomości:

 

WROCŁAW,

ul. Mieszczańska i ul. Dmowskiego,

 woj. dolnośląskie 

 

Nieruchomości zlokalizowane są w atrakcyjnej części śródmiejskiej Wrocławia - na wyspie zwanej Kępą Mieszczańską. Zajmują jej północną część zlokalizowaną w rozwidleniu kanałów Odry Północnej i Południowej a od strony południowej przylegają do ulic Mieszczańskiej i Dmowskiego.

 

Nieruchomości stanowią:

 

Pozycja 1:

Nieruchomość gruntowa, którą stanowi działka nr 3/35, AM-21, obręb 0005 Plac Grunwaldzki o pow. 0,4665 ha wraz z działką stanowiącą drogę wewnętrzną nr 2/11, AM-22, obręb 0005 Plac Grunwaldzki o powierzchni 0,1670 ha.

 

Działka nr 3/35 zabudowana jest budynkami nr 11 i 12 oraz obiektem nr 68 (część wiaty). Ponadto na terenie działki zlokalizowana jest wiata nr 58, schron nr 10 oraz inne budowle.

 

Budynek nr 11 (warsztatowy) - wybudowany w 1922r. w technologii tradycyjnej murowanej, jednokondygnacyjny ze strychem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony.

Kubatura budynku wynosi: 2 117 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 380,00 m2

 

Budynek nr 12 (koszarowy) - wybudowany w 1928r. w technologii tradycyjnej murowanej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Kubatura budynku wynosi: 1 072 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 190,00 m2

 

Obiekt nr 68 (magazyn) - wybudowany w 1979 r. o konstrukcji wiaty stalowej. Obiekt położony jest na działkach nr 3/34 i 3/35, ponadto jego fragmenty znajdują się działkach, które nie stanowią własności AMW oznaczonych nr 3/8 i 3/18, AM-22, obręb 0005 Plac Grunwaldzki. Z uwagi na zużycie funkcjonalne wiata nr 68 kwalifikuje się do częściowej lub całkowitej rozbiórki.

Kubatura części obiektu usytuowanego na działce nr 3/35 wynosi: 385 m3

Powierzchnia użytkowa części obiektu usytuowanego na działce nr 3/35 wynosi: 113,00 m2

 

Działka nr 2/11 jest utwardzona, ma ona charakter drogi wewnętrznej (stanowiła wewnętrzna drogę obsługującą dawne obiekty wojskowe).

 

Nieruchomość była uzbrojona w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i c.o., które zasilane były z wewnętrznych sieci dawnego kompleksu koszarowego. W związku z podziałem geodezyjnym nieruchomości i sprzedażą nowowydzielonych działek jako odrębnych pozycji przetargowych, w celu zapewnienia dostawy mediów, istnieje konieczność uzyskania przez nabywcę nieruchomości nowych technicznych warunków przyłączenia do sieci.

 

Przy przeniesieniu prawa własności nieruchomości ujętej w poz. 1 na działce nr 2/11 należy ustanowić nieodpłatną służebność gruntową przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2/7, AM-22, obręb 0005 Plac Grunwaldzki - do czasu zapewnienia dla działki nr 2/7 dostępu z terenów oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 5-KD-D i 1KD-D nowowybudowanymi ulicami - zgodnie z tym planem.

 

Planowane jest udostępnienie w formie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 30.06.2013 r. części terenu działek nr 3/35 i 2/11 o łącznej powierzchni 0,0629 ha w celu zorganizowania placu budowy i prowadzenia prac budowlanych (wraz z całkowitą lub częściową rozbiórką wiat nr 58 i 68) oraz części terenu działki nr 3/35 o powierzchni 0,0051 ha w celu tymczasowego zlokalizowania węża budowlanego lub naziemnego rurociągu odprowadzającego wody z wykopu w czasie prowadzenia prac budowlanych w ramach inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, która realizowana będzie na działkach sąsiednich oznaczonych nr 3/8 i 3/14, AM-22, obręb Plac Grunwaldzki.

 

Cena  wywoławcza nieruchomości 7 600 000,- zł

Wadium    760 000,- zł

 

Do ceny sprzedaży naliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Pozycja 2:

Nieruchomość gruntowa, którą stanowi działka nr 3/27, AM-21, obręb 0005 Plac Grunwaldzki o pow. 0,6202 ha wraz z udziałem w wysokości 1/15 w działce nr 3/40, AM-21, obręb 0005 Plac Grunwaldzki o pow. 0,5385 ha.

Działka nr 3/27 zabudowana jest budynkiem nr 15. Ponadto na jej terenie znajduje się schron nr 97 oraz inne budowle.

 

Budynek nr 15 (garaż) - wybudowany w 1974r. w technologii tradycyjnej murowanej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Kubatura budynku wynosi: 7 384 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 1 337,00 m2

 

Działka nr 3/40 ma charakter drogi wewnętrznej, jest częściowo utwardzona, zabudowana budowlami oraz częścią budynku nr 46 (biurowo-sztabowy), wydzieloną wzdłuż pionowych płaszczyzn ścian z budynku, którego pozostała część znajduje się na działce sąsiedniej nr 3/21.

Kubatura części budynku usytuowanego na działce nr 3/40 wynosi: 50 m3

Powierzchnia użytkowa części budynku usytuowanego na działce nr 3/40 wynosi: 12,00 m2

 

Nieruchomość była uzbrojona w sieci: energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną, które zasilane były z wewnętrznych sieci dawnego kompleksu koszarowego. W związku z podziałem geodezyjnym nieruchomości i sprzedażą nowowydzielonych działek jako odrębnych pozycji przetargowych, w celu zapewnienia dostawy mediów, istnieje konieczność uzyskania przez nabywcę nieruchomości nowych technicznych warunków przyłączenia do sieci.

 

Cena  wywoławcza nieruchomości  8 400 000,- zł

Wadium      840 000,- zł

 

Do ceny sprzedaży naliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Pozycja 3:

Nieruchomość gruntowa, którą stanowi działka nr 3/23, AM-21, obręb 0005 Plac Grunwaldzki o pow. 0,3867 ha oraz działka nr 3/24, AM-21, obręb 0005 Plac Grunwaldzki o pow. 0,5437 ha wraz z udziałem w wysokości 1/15 w działce nr 3/40, AM-21, obręb 0005 Plac Grunwaldzki o pow. 0,5385 ha.

 

Działka nr 3/23 zabudowana jest budynkiem nr 20. Ponadto na jej terenie znajduje się schron nr 19 oraz inne budowle.

 

Budynek nr 20 (magazyn) - wybudowany w 1870r., dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Kubatura budynku wynosi: 5 881 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 1 456,00 m2

 

Działka nr 3/24 zabudowana jest budynkami nr 17 i 18 (część) oraz budowlami.

 

Budynek nr 17 (warsztat) - wybudowany w 1870r. w technologii tradycyjnej murowanej, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Kubatura budynku wynosi: 7 748 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 1 686,00 m2

 

Budynek nr 18 (warsztat) - wybudowany w 1956r., jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek ten został wydzielony wzdłuż pionowych płaszczyzn ścian z budynku, którego pozostała część znajduje się na działce sąsiedniej nr 3/25.

Kubatura części budynku usytuowanego na działce nr 3/24 wynosi: 3 728 m3

Powierzchnia użytkowa części budynku usytuowanego na działce nr 3/24 wynosi: 893,00 m2

Działka nr 3/40 ma charakter drogi wewnętrznej, jest częściowo utwardzona, zabudowana budowlami oraz częścią budynku nr 46 (biurowo-sztabowy), wydzieloną wzdłuż pionowych płaszczyzn ścian z budynku, którego pozostała część znajduje się na działce sąsiedniej nr 3/21.

Kubatura części budynku usytuowanego na działce nr 3/40 wynosi: 50 m3

Powierzchnia użytkowa części budynku usytuowanego na działce nr 3/40 wynosi: 12,00 m2

 

Nieruchomość była uzbrojona w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i c.o., które zasilane były z wewnętrznych sieci dawnego kompleksu koszarowego. W związku z podziałem geodezyjnym nieruchomości i sprzedażą nowowydzielonych działek jako odrębnych pozycji przetargowych, w celu zapewnienia dostawy mediów, istnieje konieczność uzyskania przez nabywcę nieruchomości nowych technicznych warunków przyłączenia do sieci.

 

Cena  wywoławcza nieruchomości 14 900 000,- zł

Wadium   1 490 000,- zł

 

Do ceny sprzedaży naliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Pozycja 4:

Nieruchomość gruntowa, którą stanowi działka nr 3/22, AM-21, obręb 0005 Plac Grunwaldzki o pow. 0,5450 ha wraz z udziałem w wysokości 1/15 w działce nr 3/40, AM-21, obręb 0005 Plac Grunwaldzki o pow. 0,5385 ha.

 

Działka nr 3/22 zabudowana jest budynkami nr 24, 25 i 27. Ponadto na jej terenie znajduje się schron nr 26 oraz inne budowle, w tym dawny kort tenisowy.

 

Budynek nr 24 (biurowo-sztabowy) - wybudowany w 1909r. w technologii tradycyjnej murowanej, jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.

Kubatura budynku wynosi: 3 537 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 411,00 m2

 

Budynek nr 25 (magazyn) - wybudowany w 1956r. w technologii tradycyjnej murowanej, jednokondygnacyjny (zagłębiony w ziemi), niepodpiwniczony.

Kubatura budynku wynosi: 328 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 85,00 m2

 

Budynek nr 27 (biurowo-sztabowy) - wybudowany w 1910r. w technologii tradycyjnej murowanej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Kubatura budynku wynosi: 245 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 29,00 m2

 

Działka nr 3/40 ma charakter drogi wewnętrznej, jest częściowo utwardzona, zabudowana budowlami oraz częścią budynku nr 46 (biurowo-sztabowy), wydzieloną wzdłuż pionowych płaszczyzn ścian z budynku, którego pozostała część znajduje się na działce sąsiedniej nr 3/21.

Kubatura części budynku usytuowanego na działce nr 3/40 wynosi: 50 m3

Powierzchnia użytkowa części budynku usytuowanego na działce nr 3/40 wynosi: 12,00 m2

 

Nieruchomość była uzbrojona w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i c.o., które zasilane były z wewnętrznych sieci dawnego kompleksu koszarowego. W związku z podziałem geodezyjnym nieruchomości i sprzedażą nowowydzielonych działek jako odrębnych pozycji przetargowych, w celu zapewnienia dostawy mediów, istnieje konieczność uzyskania przez nabywcę nieruchomości nowych technicznych warunków przyłączenia do sieci.

 

Cena  wywoławcza nieruchomości   8 300 000,- zł

Wadium     830 000,- zł

 

Do ceny sprzedaży naliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Nieruchomości ujęte w poz. od 1 do 4 posiadają założone księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków - IV Wydział Ksiąg Wieczystych nr:

WR1K/00168453/5 - obejmuje działkę nr 2/11

- WR1K/00196515/3 - obejmuje m. in. działki nr 3/22, 3/23, 3/24, 3/27, 3/35 i 3/40. W dziale III przedmiotowej księgi wieczystej wpisano ustawowe prawo pierwokupu na rzecz Gminy Wrocław w przypadku sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego pod nr rej. 347/A/04.

Do rejestru zabytków pod nr rej. 347/A/04 na podstawie Decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Nr L.dz. WRiD-BL/EK-600-74/04 z dnia 25.08.2004r. wpisany jest budynek nr 39 (wraz z terenem pod budynkiem) usytuowany na działce nr 3/30, objętej KW nr WR1K/00196515/3, powstałej w wyniku kolejnych podziałów geodezyjnych działki nr 3/4.    

 

Dostęp z drogi publicznej - ul. Dmowskiego ? do działki nr 3/35 zapewniony zostanie poprzez działkę drogową nr 2/11.

 

Dostęp  z drogi publicznej - ul. Mieszczańskiej ? do działek nr 3/22, 3/23, 3/24, 3/27 zapewniony zostanie poprzez działkę nr 3/40 mającą charakter drogi wewnętrznej.

 

Teren działki nr 2/11 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławiu przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XIV/336/07 z dnia 15.11.2007 r. oznaczony jest symbolami:

-  1MU/1 -  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi, usługi kultury, uczelnie wyższe;

- 1MU/4 - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi, usługi kultury, uczelnie wyższe, ponadto dodatkowe ustalenia szczegółowe dotyczące kompozycji urbanistycznej, zagospodarowania terenu i ukształtowania zabudowy: lokalizacja akcentu architektonicznego na budynku, wymiar pionowy budynków, mierzony od poziomu terenu do najniższego punktu pokrycia dachu nie może być mniejszy niż 9m;

- 5 KD-D - przeznaczenie podstawowe: ulica, uzupełniające: urządzenia telekomunikacyjne i obiekty do parkowania wyłącznie jako obiekty podziemne. Obowiązuje ulica klasy dojazdowej i obustronne chodniki.

Na całym obszarze planu ustalono strefę ochrony konserwatorskiej, obejmującej istniejące obiekty historyczne, objęte ochroną bryły oraz ochroną znaczących elementów architektonicznych (wskazane na rysunku planu) oraz dotyczącą zabytków archeologicznych.

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr L/1467/10 z dnia 20.05.2010r., działki ujęte w pozycjach od 1 do 4 wchodzą w skład zespołu urbanistycznego wielkomiejskiego centrum, dla którego ustalono strefy polityki przestrzennej, w tym Kępy Mieszczańskiej. W strefie Kępa Mieszczańska planuje się rewitalizację obszarów powojskowych i dopuszczono następujące klasy przeznaczenia terenu:

- dominująca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, handel detaliczny, gastronomia i rozrywka, kultura, biura, obsługa turystyki, usługi drobne, nauka i szkolnictwo wyższe,

- uzupełniająca: edukacja, opieka zdrowotna i społeczna, bezpieczeństwo publiczne, działalnośćtargowo-wystawiennicza, produkcja, budownictwo, handel hurtowy, gospodarka magazynowa, logistyka, obsługa transportu i telekomunikacja, gospodarowanie odpadami, sport, wypoczynek  i parki.

Ustalono strefę ochrony konserwatorskiej dotyczącą budynków i budowli oraz strefę ochrony konserwatorskiej dotyczącą zabytków archeologicznych obejmującą relikty zabytkowej architektury obronnej i zabytki archeologiczne.

 

Teren, na którym leżą działki ujęte w pozycjach od 1 do 4 (za wyjątkiem działki nr 2/11) nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W dniach od 11.09.2012r. do 02.10.2012r. wyłożony został do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławiu opracowany na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr LVII/3374/06 z dnia 19.10.2006 r., zgodnie z którym działki ujęte w pozycjach od 1 do 4 (za wyjątkiem działki nr 2/11) przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług o wysokości zabudowy do 28 m (działki nr 3/35, 3/23 i 3/24, 3/22 ) oraz pod tereny usług o wysokości zabudowy do 16 m (działka nr 3/27). Fragment działki nr 3/27 przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług o wysokości zabudowy do 22 m. Ponadto fragmenty niektórych działek przeznaczone są pod tereny zieleni, tereny bulwaru, tereny ciągów pieszo-rowerowych i tereny dróg wewnętrznych.

 

Nieruchomości będą przedmiotem przetargu jako odrębne pozycje przetargowe.

 

W przypadku jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Terenowego we Wrocławiu ul. Zwycięska 39, 53-033 Wrocław na rachunku nr 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2013 r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć przetarg nr 8/2013/S poz. nr.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Wadium uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz OT AMW we Wrocławiu, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży  w terminie podanym w zawiadomieniu.

 

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w myśl Ustawy z 08.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005r. nr 169 poz.1418 z późn. zm.) jeżeli złożą na ręce przewodniczącego komisji przetargowej w terminie od dnia 11.03.2013 r. do dnia 18.03.2013 r. do godz. 14:00 w Oddziale Terenowym Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39:

  • pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;
  • oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzające prawo do rekompensaty - w myśl cyt. ustawy z 08.07.2005 r.

- w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniach lub decyzjach także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o dziale spadku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w ww. ustawie.

- pełnomocnicy wyżej wskazanych osób (osób uprawnionych lub ich spadkobierców) obowiązani są przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo Mocodawcy do rekompensaty (dokumenty opisane wyżej) oraz dodatkowo przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

 

Wszystkie wyżej wskazane osoby winny przedstawić aktualny dokument tożsamości.

 

Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu pozostaje w dyspozycji Agencji:

  • w przypadku osoby, która wygrała przetarg - do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub uiszczenia przez nią kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;
  • w przypadku osoby, która nie wygrała przetargu - dokumenty zostają zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, za pokwitowanie odbioru. Odbiór dokumentów osobiście lub przez pełnomocnika.

 

W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. nr 167  z 2004 r. poz. 1758 z późn. zm.)) winien on w przypadkach przewidzianych przedmiotową ustawą, przedstawić komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu stosowną promesę. Ponadto cudzoziemiec zobowiązany w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, winien je przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości, pod rygorem utraty wadium.

Nie wymagają uzyskania zezwolenia przypadki nabycia nieruchomości określone w art. 8 cytowanej ustawy.

 

W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej,  podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z Krajowego Rejestru Sądowego, cudzoziemcy - promesę wydaną przez MSW, pełnomocnicy - pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie).

 

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są przed otwarciem przetargu do złożenia pisemnego oświadczenia, iż na dzień przetargu pozostają związane umową o rozdzielności majątkowej, w przypadku wygrania przetargu przez wskazaną osobę, umowa o rozdzielności majątkowej powinna zostać przedstawiona przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Oddział Terenowy AMW we Wrocławiu, w związku z przetargiem na sprzedaż  nieruchomości (podst. prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 - o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 z późn. zm.) oraz, że zapoznały się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym ze stanem technicznym i nie wnoszą z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń, iż zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia oraz, że przedstawione dokumenty są aktualne na dzień ich złożenia.

 

Przetarg odbędzie się 22 marca 2013 r. o godz. 14:00

w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego

we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39, sala nr 19-20 (parter)

 

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa AMW w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora OT AMW we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

 

Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Wylicytowana cena nabycia powinna być odnotowana na koncie OT AMW we Wrocławiu rachunek nr: 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego. 

 

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu można oglądać w dniach do 18.03.2013 r.
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. (71) 364 73 78 - 79.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać
w OT AMW we Wrocławiu w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 tel. (71) 364 73 78-79, 364 73 70, najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia przetargu.

 

Agencja zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.   

 

W przypadku stwierdzenia okoliczności, które świadczą o naruszeniu prawa w procesie przetargu, Agencji przysługuje prawo do odstąpienia od podpisania aktu notarialnego.

 

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 17.01.2013 r. do 17.03.2013 r. w siedzibie Oddziału Terenowego AMW we Wrocławiu ul. Zwycięska 39. Ogłoszenie zamieszczone jest również na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego  www.amw.com.pl.


Ogłoszenie w wersji skróconej opublikowano w Gazecie Wyborczej w dniu 17.01.2013 r.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl