Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Oferta sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Długołęka »
Miejscowość: Długołęka
Ogłaszający: Gmina Długołęka

OFERTA SPRZEDAŻY

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka

oznaczonej jako działki nr 119/2, 119/3 i 120/18

w obrębie wsi Długołęka,

powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

Księga wieczysta: WR1E/00039185/6

   

Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków

 

      Województwo

dolnośląskie

Powiat

wrocławski

Jednostka ewidencyjna

Długołęka

Obręb

Długołęka

Właściciel

Gmina Długołęka

Określenie położenia

 

Arkusz mapy

2

Nr działki

119/2

120/18

Rodzaj użytków[ha]

B-RIVb-0,1415

RIVb-0,1735

Powierzchnia działki [ha]

0,1415

0,1735

Powierzchnia ogółem [ha]

0,3150

Nr księgi wieczystej

KW 39185

 

 

Opis nieruchomości

Lokalizacja, dojazd

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa o powierzchni 3150 m2 położona jest w środkowej części Gminy Długołęka, w miejscowości Długołęka, w odległości około3 km w linii prostej od granic miasta Wrocławia. Działki położone są w środkowej części miejscowości Długołęka, przy drodze krajowej nr 8 (Wrocław - Warszawa), w sąsiedztwie terenów zabudowanych przeznaczonych pod aktywność gospodarczą z wykluczeniem inwestycji uciążliwych oraz linii kolejowej (Wrocław - Warszawa).

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest w odległości kilkudziesięciu metrów od jednego z głównych skrzyżowań Długołęki (drogi krajowej nr 8 z ul. Parkową prowadzącą do miejscowości Szczodre i Domaszczyn oraz z ul. W. Broniewskiego prowadzącą na rozległe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej miejscowości Długołęka).

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa ma kształt nieregularny, przedstawiony na kopii mapy ewidencyjnej. Teren jest płaski, na działce nr 120/18 jest niewielkie wzniesienie około 0,5 m(w części północno -zachodniej).

 

Stan zagospodarowania

Działka nr 119/2 jest zabudowana:

 1. budynkiem wolnostojącym częściowo 3 ? kondygnacyjnym (parter, I piętro, II piętro), częściowo 2 ? kondygnacyjnym (parter, I piętro); powierzchnia netto = 781,8 m2, kubatura = 2 982 m3, stopień zużycia technicznego = 35%; funkcja - biurowa
 2. budynkiem wolnostojącym 1 ? kondygnacyjnym; powierzchnia zabudowana = 19,8m2, kubatura = 50 m3, stopień zużycia technicznego = 30%; funkcja ? gospodarcza.

Działka nr 119/2 w części zachodniej stanowi dojście do budynku (utwardzone chodnikiem z płytek betonowych), w części południowej teren niezabudowany porośnięty trawą i pojedynczymi starymi drzewami owocowymi bez wartości rynkowej. Teren działki nr 120/18 jest porośnięty trawą i pojedynczymi starymi drzewami owocowymi bez wartości rynkowej. W części północnej teren o pow. ok. 30 m2 utwardzony nawierzchnią betonową.

Działka nr 120/18 oraz część południowa działki nr 119/2 są ogrodzone ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach stalowych na podmurówce. Działka nr 119/2 od strony północno ? wschodniej jest ogrodzona bramą wjazdową wykonaną z elementów stalowych.

Teren, na którym jest położona przedmiotowa nieruchomość gruntowa jest uzbrojony w energię elektryczną niskiego napięcia, wodociąg, kanalizację sanitarną sieciową.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Długołęka obejmującym działki nr 119/1, 119/2, 120/18, przyjętym uchwałą Nr XXXV/402/2010 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 kwietnia 2010 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 111, poz. 1747 z 16.06. 2010 r., przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: U - teren zabudowy usługowej.

Przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne.

Przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona, infrastruktura techniczna.

 

Opis budynku biurowego

Opis ogólny: budynek wolnostojący, częściowo 3 - kondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro), częściowo 2 -kondygnacyjny (parter, I piętro)

Parametry techniczno - użytkowe:

powierzchnia zabudowana .....................   406,4 m2

powierzchnia użytkowa ..........................  590,2 m2

powierzchnia netto .................................    781,8 m2

kubatura .................................................... 2 982 m2


Program użytkowy

Parter: pokoje biurowe, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie gospodarcze, kuchnia, komunikacja, kotłownia.

I piętro: pokoje biurowe, pomieszczenia sanitarne, komunikacja.

II piętro: pokoje biurowe, komunikacja.

Poniżej w tabeli 1b zestawiono powierzchnie budynku.

 

                                                              Powierzchnia budynku

Nr pomieszczenia

Funkcja pomieszczenia

Powierzchnia [m2]

parter

1a

wiatrołap

2,9

1 - 4

hall z aneksem biurowym, 2 pokoje biurowe

38,9

5a

szatnia

3,8

5b

WC

3,9

5c

kuchnia

2,8

5d

korytarz

1,9

5e

korytarz

5,4

5f

korytarz

1,8

5g

pokój biurowy

25,2

6

korytarz

42,3

7

kancelaria

6,5

8

klatka schodowa

4,7

9

pomieszczenie gospodarcze

5,0

10

WC

5,0

11

pomieszczenie kasy

4,6

12

pokój biurowy

13,0

13

pokój biurowy

14,2

14a

pokój biurowy

15,5

14b

pokój biurowy

16,5

14c

sala konferencyjna

30,9

14d

pokój biurowy

7,2

14e

pokój biurowy

6,6

14f

korytarz

11,3

15 i 16

pokój biurowy

15,4

17

pokój biurowy

15,7

18

kotłownia

28,3

powierzchnia netto parteru

329,4

I piętro

1.1

klatka schodowa

11,3

1.2

pokój biurowy

20,0

1.3

pokój biurowy

20,5

1.4

pokój biurowy

15,0

1.5

klatka schodowa

10,3

1.6

pokój biurowy

14,4

1.7

pokój biurowy

20,0

1.8

korytarz

5,6

1.9

korytarz

38,2

1.10

WC

5,7

1.11

WC

5,0

1.12

pokój biurowy

13,5

1.13

pokój biurowy

13,2

1.14

pokój biurowy

13,0

1.15

pokój biurowy

13,0

1.16

pokój biurowy

15,6

1.17

pokój biurowy

14,2

1.18

pokój biurowy

11,5

1.19

pomieszczenie kasy

13,5

1.20

pokój biurowy

10,0

1.21

pokój biurowy

16,2

1.22

pokój biurowy

17,2

1.23

pokój biurowy

11,2

1.24

korytarz

5,6

powierzchnia netto I piętra

333,7

II piętro

2.1

klatka schodowa

10,5

2.2

pokój biurowy

15,0

2.3

pokój biurowy

16,5

2.4

pokój biurowy

17,2

2,5

pokój biurowy z serwerem

12,5

2.6

pokój biurowy

20,0

2.7

pokój biurowy

15,5

2.8

korytarz

11,5

powierzchnia netto II piętra

118,7

powierzchnia netto budynku

781,8Elementy konstrukcyjne:

 • fundamenty: ławy betonowe, ściany murowane (brak informacji z jakiego materiału)
 • konstrukcja nośna ścian częściowo murowana z cegły ceramicznej (część północna - starsza), częściowo murowana z bloczków gazobetonowych
 • stropy: w części starszej (północnej) stropy drewniane, w pozostałej części stropy gęstożebrowe z płyt prefabrykowanych żelbetowych WPS (Wrocławska Płyta Stropowa) na belkach stalowych
 • stropodach: z płyt prefabrykowanych żelbetowych WPS
 • schody: konstrukcji żelbetowej


Elementy wykończenia:                           

 • ściany działowe murowane najprawdopodobniej z cegły, niewielka część ścian wykonana    
   z płyt gipsowo - kartonowych (na parterze w pomieszczeniach zajmowanych przez Biuro Wójta)
 • tynki wewnętrzne cementowo - wapienne (dominują) lub tynki gipsowe i sufit podwieszany (w niewielkiej części na parterze w pomieszczeniach zajmowanych przez Biuro Wójta)
 • elewacje: tynk strukturalny (część starsza), tynk cementowo - wapienny
 • posadzka: wykładzina dywanowa (dominuje), wykładzina PCV, panele PCV (Biuro Wójta, pojedyncze pokoje biurowe), płytki lastriko i masa lastriko (komunikacja), płytki ceramiczne (pomieszczenia sanitarne), parkiet (pojedynczy pokój biurowy)
 • stolarka okienna: okna PCV typowe, pojedyncze okna okratowane
 • stolarka drzwiowa: drzwi wewnętrzne płycinowe płytowe, pojedyncze drzwi z izolacją akustyczną, drzwi zewnętrzne drewniane (elewacja zachodnia), drzwi zewnętrzne PCV (elewacja frontowa)
 • pokrycie dachu: papa asfaltowa
 • rynny i rury spustowe: stalowe ocynkowane, podokienniki stalowe ocynkowane


Instalacje:

 • wodno - kanalizacyjna
 • elektryczna
 • centralnego ogrzewania; kotłownia lokalna usytuowana na parterze z wejściem od zewnątrz, kocioł stalowy na węgiel, rurarz stalowy, grzejniki panelowe
 • w części pomieszczeń zamontowane klimatyzatory stacjonarne typu split
 • alarmowa
 • telefoniczna

 

Stan techniczny

Etapy rozbudowy i modernizacji budynku:

 1. Część starszą (północną) budynku wybudowano przed 1939 r. Była to typowa willa skonstruowana na rzucie kwadratu o boku10,5 mx10,5 m, 2- kondygnacyjna, niepodpiwniczona. Ściany murowane z cegły, więźba dachowa drewniana, dach czterospadowy, kryty dachówką ceramiczną.
 2. W latach 1977-1978 dobudowano część środkową budynku 2 - kondygnacyjną.
 3. W 1979 r. starsza część budynku uległa pożarowi, spłonął strop i więźba dachowa.
 4. W 1979 r. odremontowano i rozbudowano budynek: zlikwidowano kotłownię w starszej części budynku, dobudowano 2 ? kondygnacyjną przybudówkę (wschodnią), w której na parterze usytuowano kotłownię oraz wykonano pokoje biurowe, na piętrze wykonano pokoje biurowe.
 5. W latach 1986 -1987 dobudowano część południową budynku 2 -kondygnacyjną.
 6. W okresie 1997 - 2002 wykonano modernizację niektórych pomieszczeń, wydzielono nowe pokoje biurowe, między innymi z pomieszczenia świetlicy oraz w części wynajmowanej do 2008 r. przez bank.
 7. W 2009 r. wyremontowano pomieszczenia wynajmowane przez bank (parter - pomieszczenia 1-5) - przystosowano je do funkcji Biura Wójta.
 8. Od połowy 2010 r. budynek jest nieużytkowany, wystawiony do sprzedaży.

 

     Stopień zużycia technicznego budynku oszacowano na około 35%.

     Opis budynku gospodarczego

Opis ogólny: budynek wolnostojący, 1 - kondygnacyjny, niepodpiwniczony

Parametry techniczno - użytkowe:

powierzchnia zabudowana .....................    19,8 m2

     kubatura ....................................       50 m3

     Funkcja - budynek gospodarczy - magazyn.

     Elementy konstrukcyjne i elementy wykończenia

 • ściany murowane z bloczków gazobetonowych
 • stropodach wykonany z belek drewnianych krytych płytą falistą z tworzywa sztucznego
 • posadzka betonowa
 • drzwi stalowe


    Instalacje - brak.

    Stopień zużycia technicznego budynku oszacowano na około 30%.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl