Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu zainteresowanych projekty operatów opisowo -kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów powiat chełmskiego: Rudka, Zawadówka gmina Chełm.


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: plany zagospodarowania
Region: Lubelskie » Powiat chełmski » Gmina Gmina wiejska - Chełm »
Miejscowość: Rudka, Zawadówka
Ogłaszający: Starosta Chełmski

ZAWIADOMIENIE STAROSTY CHEŁMSKIEGO

 

Działając na podstawie przepisów art. 24a ust. 4 do 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. nr 193, poz. 1287 tj.) informuję, że w terminie od 2 do 22 stycznia 2013r. w godz. od 9.00 do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie przy Placu Niepodległości 1 pok. 250 (II piętro), zostaną wyłożone do wglądu zainteresowanych projekty operatów opisowo -kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków  dla obrębów powiat chełmskiego: Rudka, Zawadówka gmina Chełm.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji i ujawnienia nowych danych w operacie ewidencji gruntów i budynków.      

                                                                                       
                   Starosta Chełmski Paweł Ciechan

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl