Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gromadka


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Bolesławiecki » Gmina Gmina wiejska Gromadka »
Miejscowość: Gromadka
Ogłaszający: Wójt Gminy Gromadka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 14.12.2012

 

 

Wójt Gminy Gromadka

Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność

Gminy Gromadka:


  nr działki/obręb

pow. /hapow./

pow.  /ha

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena   netto/PLN/

Cena / PLN

Wadium

Termin przetargu

204/1

Krzyżowa

0,1592

Teren  projektowanej 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

28 000,00   netto            Słownie: dwadzieścia osiem tys. zł.

2 800,00 wniesione do 14.122012 r.

 

Godz. 9:00

204/2

Krzyżowa

0,1396

Teren  projektowanej 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

25 000,00   netto            Słownie: dwadzieścia pięć tys. zł.

2 500,00 wniesione do 14.12.2012 r.

 

Godz. 10:00

 

Przetarg odbędzie się w dniu  19.12.2012 r. 

w  Sali  nr  1  Urzędu Gminy  ul. gen. Wł. Sikorskiego 9, 59-706 Gromadka

 

Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi na dzień zawarcia umowy. Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz podatek VAT płatna jest przed podpisaniem umowy   w formie aktu notarialnego.


Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

- dowodu wpłaty wadium

- dowodu tożsamości -  w przypadku osób fizycznych,

- a k t u a l n e g o wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do  rejestru. 


Aktualność wypisu z rejestru winna  być  potwierdzona  w  sądzie- w okresie trzech miesięcy przed  terminem przetargu.


Wadium  należy  wnieść w pieniądzu, przelewem środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Gminy  Gromadka: Bank  Spółdzielczy  Chojnów 29 8644 0000 0019 8000 2000 0030.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Gminy w Gromadce.


Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie  z obowiązującymi przepisami.


W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.


I przetarg odbył się - 23.08.2012 r.

II przetarg odbył się -18.10.2012 r.

Informacje  dodatkowe:

 

Dotyczy wszystkich nieruchomości:

Koszt  wskazania granic  działki,  operatu szacunkowego, koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy  w całości ponosi  nabywca nieruchomości.


Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.  

 


Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=020103

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl